Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2019

tak-niewiele
Niewystarczająca.
— ja dziś.

August 21 2019

tak-niewiele
- Chodźmy już spać, jestem zmęczona. Mam zły dzień, chciałabym żeby już się skończył, może nowy będzie lepszy.
-Śpij dobrze, będę myślał o Tobie, może mi się przyśnisz...
— nasze wieczorne rozmowy
Reposted bykateistrue kateistrue

August 19 2019

tak-niewiele
znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło
tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność
to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam
to nudne
to trudne
to niemożliwe
— mateusz szulc.
Reposted fromrol rol via48hrs 48hrs
tak-niewiele
3665 0ace 500
Reposted bystepywilcze stepywilcze

August 14 2019

tak-niewiele
5843 23b7 500

August 06 2019

tak-niewiele
8664 f102
poświatowska.
Reposted fromrol rol viahavingdreams havingdreams
tak-niewiele
9433 1bb9 500
tak-niewiele
Cierpienie nie ma nic wspólnego ze zdarzeniami, ale twoją na nie reakcją. To co się dzieje – po prostu się dzieje. To co ty czujesz w związku z tym, to już zupełnie inna sprawa.
tak-niewiele
tak-niewiele
7882 c64f 500
Reposted fromhormeza hormeza viatobecontinued tobecontinued

August 04 2019

tak-niewiele
Chciałam Ci powiedzieć tylko że nikt nigdy nie znaczył dla mnie tyle co Ty i dla nikogo nie byłam w stanie tak się poświęcić, na nikim mi tak nie zależało i nie wiem czy na kimkolwiek kiedyś będzie. Spędziłam z Tobą najwspanialsze chwile jakich kiedykolwiek mogłabym doświadczyć. 

Wydaje mi się, że właśnie tak musiałeś właśnie się kiedyś czuć przez jakąś dziewczynę tak jak ja teraz - opuszczony, zapłakany, kompletnie niezrozumiany, pusty w środku, samotny. 

To chyba jest właśnie ta krzywda, którą przekazałeś dalej.
— moje wiadomości nie wysłane - 21:52
Reposted byalevaenerle alevaenerle
tak-niewiele
7379 0619
Reposted fromjouet jouet viagdziejestola gdziejestola
tak-niewiele
7599 bb82
Reposted frombun bun viagdziejestola gdziejestola

August 03 2019

tak-niewiele
Czemu się budzę o czwartej nad ranem
I włosy twoje próbuję ugłaskać
Lecz nigdzie nie ma twoich włosów...
— SDM "Czarny blues o czwartej nad ranem"
Reposted byMezame Mezame
tak-niewiele
1339 d379 500
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
tak-niewiele
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via48hrs 48hrs

July 30 2019

tak-niewiele

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
tak-niewiele

July 26 2019

tak-niewiele
Poczuła, że jest zupełnie sama, że tak naprawdę zawsze była zupełnie sama, że brzegi jej życia nieustannie zaginają się i składają i że nic nie może na to poradzić.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl