Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 16 2017

tak-niewiele
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaxannabelle xannabelle
4104 ccc0
Reposted frombrumous brumous viaxannabelle xannabelle

December 05 2017

tak-niewiele
Dzisiaj jest taki dzień kiedy mam ochotę się zakopać pod ziemię, a oni wszyscy niech żyją, wkurzają innych, dobijają i kopią leżącego, ale ze mną niech dadzą sobie spokój. Mi już wystarczy.
— 21:12
Reposted bychar47cavebeardiviskaaryfikaacjaaduszynaturalgingerwruchujednostajniepopierdolonympolciakpersona-non-grataniebieskieoczyumie-ranko
tak-niewiele

December 04 2017

tak-niewiele
Wszystko wiesz (...) Ja wiem, że ty wszystko wiesz. Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie w ogóle istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko zrozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne, nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców.
— Marek Hłasko
tak-niewiele
1020 b066 500
Reposted from777727772 777727772 viajointskurwysyn jointskurwysyn

December 03 2017

tak-niewiele
"Może teraz leżysz z otwartymi oczyma i powtarzasz moje imię. Może boisz się jutra, tak jak i ja? Jeżeli w tej chwili potrafisz zrozumieć i domyślić się czegoś, to pamiętaj: jestem teraz z tobą(...) Jestem z tobą wszędzie, jeśli tylko myślisz o mnie."
— Marek Hłasko - "Ósmy dzień tygodnia"
tak-niewiele
Reposted fromshakeme shakeme viadancing-shoes dancing-shoes

December 02 2017

tak-niewiele
Czasami nie chodzi o to aby zmieniło się na lepsze. Najczęściej chodzi o to aby zmieniło się na cokolwiek. 
— Marek Hłasko
Reposted fromulotnosc ulotnosc viagdziejestola gdziejestola
tak-niewiele

November 30 2017

tak-niewiele
Twój charakter pisma. Sposób chodzenia. To, jaki wzór porcelany wybierasz. Wszystko to zdradza ciebie. Wszystko, co robisz, ujawnia twoją rękę. Wszystko jest autoportretem. Wszystko jest dziennikiem.
— Chuck Palahniuk
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viacontrapalabra contrapalabra
tak-niewiele

November 29 2017

tak-niewiele
1984 65c6 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viahormeza hormeza

November 28 2017

tak-niewiele
Jest mi tak jakby już było za późno.
— G.Turnau 'Dotąd doszliśmy'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaister ister
tak-niewiele
0215 402d 500

November 27 2017

tak-niewiele
Idę aby dowiedzieć się, co może mi jeszcze przynieść życie. Szukam nadziei. Nadziei na to, że nadal warto żyć oraz nadziei na łaskę pogodzenia się z brakiem tego, bez czego muszę żyć.
— "Kręte ścieżki"
4085 7fd7
Reposted fromwarsawimagine warsawimagine viaapatyczna apatyczna

November 26 2017

tak-niewiele
Całe życie musimy udawać, aby żyć. Nie ma chwili, żebyśmy nie udawali. I nawet sami przed sobą udajemy. W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi, sami sobą.
— Wiesław Myśliwski "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaazathiana azathiana
tak-niewiele
Reposted fromFlau Flau viabeliveinme beliveinme

November 25 2017

tak-niewiele
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl