Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

tak-niewiele
Cały czas mam w głowie myśl, że utraciłam coś ważnego, że jakaś miłość uciekła mi po drodze i dlatego cały czas walę głową w mur na oślep.
— przemyślenia wieczorne o błędach.
tak-niewiele
Reposted fromFlau Flau viatobecontinued tobecontinued
tak-niewiele

July 19 2017

tak-niewiele
1579 1dc5
Reposted fromnyaako nyaako viapiehus piehus

July 18 2017

tak-niewiele
1823 b961 500
"Między piekłem a niebem (1998)

Bardzo ważny dla mnie film. Ma w sobie niesamowitą siłę, która pomogła mi przetrwać i zrozumieć bardzo tragiczny czas w moim życiu jakim była śmierć bardzo bliskiej osoby.
Oglądam go zawsze wtedy kiedy wracają wspomnienia i kiedy czuję się właśnie tak jakby On dalej nie postanowił, że 
już nie będę cierpiała. 
Mimo, że w tym roku minie 5 lat odkąd odszedł. 

July 17 2017

tak-niewiele
I może to paradoks, 
ale bardzo mało jest ludzi, 
którzy zdają sobie sprawę, 
że już zaczęli żyć. 
— Borszewicz, "Mroki"
Reposted frommojprywatnyaniol mojprywatnyaniol viabrzask brzask
tak-niewiele
1028 6408
Reposted fromcalifornia-love california-love viastopme stopme
tak-niewiele
niby nic, a jednak
— KORTEZ: NIBY NIC.
tak-niewiele
1028 6408
Reposted fromcalifornia-love california-love viastopme stopme

July 16 2017

tak-niewiele

Przypomniało mi się to w samą nie porę.

— Edward Stachura
tak-niewiele

July 15 2017

tak-niewiele

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
tak-niewiele
5577 925d
Reposted fromarwen arwen viaszmay szmay

July 14 2017

tak-niewiele
Minął miesiąc, a ja ciągle bardzo żałuję swojej decyzji. Nie ma dnia kiedy o Tobie nie pomyślę, nie ma tramwaju w którym Cię nie wypatruję, nie ma drogi na której nie oglądam się by Cię chociaż na chwilę zobaczyć. 
Żałuję, że sobie odpuściłam, faktycznie zrobiłam to zbyt szybko, ale to była kwestia strachu. 
Wszystko między nami działo się za szybko i dotarło do tego momentu w którym włączyły się moje wszystkie odruchy obronne i odeszłam. Przerażenie wzięło górę. Zrobiłam to z czystego egoizmu, żeby ostatecznie nie czuć bólu, bo wiedziałam, że któreś z nas zostanie zranione. Padło na Ciebie. 
Pierwszy najboleśniejszy cios. 
Ciągle widzę Twoje oczy, które ostatnim drgnięciem powieki zatrzymywały łzy.
Stojąc wtedy przed Tobą wiedziałam, że robię cholernie źle, ale wiedziałam też, że nie będzie od tego odwrotu.

Teraz Ty już nawet nie pamiętasz jak to bolało, ale mnie to ostrze, którym raniłam Cię tamtego dnia boleśnie wbija się w serce przy każdym oddechu.
— przemyślenia wieczorne o żalu, bólu i zranieniach.
5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viahormeza hormeza
tak-niewiele
9316 bf2a 500
Reposted fromnivea nivea viatobecontinued tobecontinued

July 13 2017

6340 b69a 500
Reposted fromdeviate deviate viakeeplooking keeplooking
tak-niewiele
tak-niewiele
Bo, skoro już jestem Tobą tak bardzo zachwycony, to nie chciałbym być w tym zachwycie nudny i monotonny. I nie wiem, skąd brać mi synonimy, żeby ciągle inaczej jakoś mówić Ci o tym wielkim i wszystko przesłaniającym przeżyciu, jakim dla mnie jesteś[...]
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromtrzepot trzepot viaczekoladowysen czekoladowysen
tak-niewiele
0778 cb3c
Reposted fromsiegmunda siegmunda viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl