Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

tak-niewiele
Bez przerwy uciekam. Nie wiem, jak przestać.
— Wiek Adaline / The Age of Adaline
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaoversensitive oversensitive
tak-niewiele
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"

March 19 2017

tak-niewiele
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska.
Reposted fromnutt nutt

March 18 2017

tak-niewiele
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

March 09 2017

tak-niewiele

Jeszcze trochę czekaj 

Jeszcze trochę, 

ja też nie jestem szczęśliwy.

— (z listu M. Hłaski do A. Osieckiej, 7.12.58r.)

Reposted frompanimruk panimruk viahavingdreams havingdreams
tak-niewiele
2346 6983
Reposted fromunr-eal unr-eal viahavingdreams havingdreams

March 05 2017

tak-niewiele

February 28 2017

tak-niewiele
A potem sam się znajdzie powód By zwątpić czy to się opłaca Znajdziemy powód by odchodzić I sto powodów, żeby wracać
— Artur Andrus

February 27 2017

tak-niewiele
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum viamysweetheartt mysweetheartt
tak-niewiele
"Odchodził ode mnie zostawiając mnie bardziej samotną niż wtedy, kiedy nie było go jeszcze."
— Halina Poświatowska - "Opowieść dla przyjaciela"
tak-niewiele
tak-niewiele
tak-niewiele
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze mam wrażenie, że coś jest nie tak.

February 19 2017

tak-niewiele
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viareloveution reloveution

February 16 2017

tak-niewiele
Ja po tych wszystkich latach naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć - bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Tomek Beksiński w liście do Ewy Kikty
Reposted byzamknioczylikeaghostlady-frasernaturalgingermidnightlovermargharett

July 10 2015

tak-niewiele
Im wyraźniej uświadamiała sobie swą miłość, tym głębiej spychała ją na dno, by ją ukryć i stłumić.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacryingangel cryingangel
5408 3454 500
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viarosenrot6 rosenrot6

July 07 2015

tak-niewiele
Generalna zasada jest jedna: na mężczyznę czekać nie wolno.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromKACHA KACHA viapanizwasem panizwasem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl