Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2020

tak-niewiele
tak-niewiele
8771 60c5 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued

January 17 2020

tak-niewiele
Nie wiesz jak się czuję. Wcale nie jestem dzielna. Ale jakoś muszę sobie radzić, nie mam wyboru.
— Lisa Jane Smith
Reposted fromlovvie lovvie viaostatnia ostatnia
tak-niewiele
2737 d3d0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaostatnia ostatnia

January 16 2020

tak-niewiele
Podobno najbardziej żałujemy tych rzeczy, których nie zrobiliśmy.
Kłamstwo.
Najbardziej żałujemy tego, czego się nie da naprawić.
— Wojciech Chmielarz
tak-niewiele
tak-niewiele
Najwięcej możesz się nauczyć dzięki najtrudniejszym rzeczom, przez które musisz przejść.
— Lisa Wingate
tak-niewiele
tak-niewiele
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością. 
— Znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie via48hrs 48hrs
tak-niewiele
tak-niewiele
3656 846e 500
M. Hłasko, Robotnicy
Reposted fromvaporous vaporous via48hrs 48hrs

January 15 2020

tak-niewiele
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viahormeza hormeza
tak-niewiele
5315 2660 500
Reposted fromeffic effic viahormeza hormeza
tak-niewiele
5390 0731 500
Ryszard Krynicki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahormeza hormeza

January 13 2020

tak-niewiele
Tęsknię za Tobą. Bez Ciebie mam wrażenie, że wszystkiego jest tylko połowa.
— Nele Neuhaus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tak-niewiele
- Widzisz, myślałem kiedyś, co znaczy być dobrym człowiekiem. Dobry człowiek to taki, który postępuje dobrze, ale również wie, kiedy może dobrze postąpić, a kiedy nie. Rozpoznaję sytuacje, które go przerastają. A jeśli nie rozpozna, skrzywdzi siebie i jeszcze kogoś. Tak niestety jest i nic z tym nie zrobimy.
- No dobrze, ale czasem jest tak, że trzeba zaryzykować. Gdy nie wiesz, czy dasz radę, co powinieneś zrobić? Uciec czy się postarać?
- Tego nie wiem. Właśnie to jest bardzo trudne. Powiedz mi lepiej, z czym ci będzie łatwiej żyć. Z tym, że odpuściłeś, czy że zawiodłeś?
— Łukasz Orbitowski
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
tak-niewiele
4836 d1b1 500
tak-niewiele
5574 6725 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahavingdreams havingdreams
5086 5899
Reposted fromzombielesbian zombielesbian viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl