Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

tak-niewiele
1497 25fc 500
tak-niewiele
8492 9509 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaprzeblyski przeblyski

February 20 2020

tak-niewiele
3510 28ae
Charles Bukowski

February 17 2020

tak-niewiele
6232 4d4c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viatouchthesky touchthesky

February 15 2020

tak-niewiele
Dziś myślę, że to wszystko moja wina. 
Byłam najgorszą opcją dla Ciebie.
Najgorsza spośród wszystkich możliwych kobiet.
Wybrałeś mnie... 
Tak właściwie to ja Ciebie wybrałam. 
Przystałeś na to bo nie miałeś nic do stracenia. 
Teraz już wiem, że to była moja wina.
To ja byłam krytycznym punktem tego związku. Ogniwem niepasującym do Ciebie. Mimo, że tak bardzo chciałam się wpasować. To ja chciałam zbyt dobrze. Chciałam żebyś miał wszystko co tylko mógłbyś chcieć. Tobie się to podobało. Przyzwyczaiłeś się. To ja jestem winna Twojego braku zaangażowania. Po co miałeś to robić skoro ja byłam w tym lepsza. Moja miłość do Ciebie była wygodną klatką. Na tyle wygodną, że teraz kiedy masz już otwarte drzwi - sam nie chcesz z niej wyjść. 
— 23:14 / moja wina
Reposted bygrovly grovly
tak-niewiele
2373 bbda 500
Reposted fromverronique verronique viaRudeGirl RudeGirl

February 14 2020

tak-niewiele
Najgorsza nie jest nienawiść czy nieodwzajemnione uczucie, a obojętność. Kiedy już nie czekasz, nie zerkasz, nie myślisz, nie analizujesz, nie szukasz przypadków, nie tworzysz scenariuszy. Najgorszy jest moment, kiedy zdajesz sobie sprawę, że miłość nie jest dla Ciebie.
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viahormeza hormeza
tak-niewiele
2271 ca0b 500
Reposted from0 0 viatobecontinued tobecontinued

February 13 2020

tak-niewiele
Więc lepiej mnie zabij 
Wyrzuć z pamięci 
Lepiej odejdź, pozwól mi odejść 
Lepiej zapomnij 
Pozwól zapomnieć 
Lepiej daj mi następną szansę 
— Myslovitz "Alexander"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viaLacrimaMi LacrimaMi
tak-niewiele
9083 90f8 500
Reposted fromhrafn hrafn viablackandwhite blackandwhite

February 12 2020

tak-niewiele
"(...) To wszystko...
Umar­łem przez cie­bie,
Cho­ciaż wła­śnie dla cie­bie 
tak pra­gną­łem żyć."
— Jan Brzechwa "Banita"
Reposted byxwyczesanagitaraxgrovlyheavencanwaitdzisniezasnekngusorrisocathilliumel-kaktus
tak-niewiele
9632 2158 500
Reposted fromnulaine nulaine viablackandwhite blackandwhite

February 11 2020

tak-niewiele
7117 34cc 500

February 10 2020

tak-niewiele

February 09 2020

tak-niewiele
Miłość nie jest naiwnością. To, że kogoś kochasz nie daje mu prawa, aby cię krzywdził.
— ks. Grzegorz
Reposted frommartrol martrol viatobecontinued tobecontinued
tak-niewiele
Wierzyłam do końca. 
Nie powinnam od początku.
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued
tak-niewiele

 

Masz coś w sobie, co nie pozwala mi Cię skreślić,
chodź dziś myślę o Tobie tylko w czasie przeszłym.

— a o przeszłości powinno się zapomnieć.
tak-niewiele
tak-niewiele
tak-niewiele
Jeśli człowiek w dzieciństwie nie zaznał miłości, opieki, oparcia i poczucia przynależności, to choćby żył w rodzinie w sensie formalnym pełnej, będzie podejrzliwy i lękowy, niekoniecznie w sposób wyraźnie psychopatologiczny. 
Bywają ludzie niezwykle inteligentni i wykształceni, którzy mają jednak poczucie ciągłego zagrożenia porażką, co sprawia, że często przegrywają. Wysoka inteligencja i inne walory ustępują wobec poczucia odrzucenia i trauma z wczesnego dzieciństwa triumfuje.
— Maria Orwid - "Trauma"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl