Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2019

tak-niewiele
7924 e9f2 500
Reposted fromzmilosci zmilosci viakeeplooking keeplooking

May 14 2019

tak-niewiele
Boję się.
Boję się, że nie zdążę. 
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted frompaniwer paniwer viahormeza hormeza
tak-niewiele
Reposted fromshakeme shakeme viapatrzpodnogi patrzpodnogi
tak-niewiele
8081 a354 500
sprawy, które bolą
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaostatnia ostatnia
tak-niewiele
7969 0ffa 500
Reposted fromhormeza hormeza viapoezja poezja

March 31 2019

tak-niewiele
9877 3ee5 500
Reposted bynowaczijaimojanieswiadomoscbeltanehormezaviajerohavingdreamspersona-non-gratamessinheadgraywallaisajo

March 30 2019

tak-niewiele
– A wiesz dlaczego ludzie przestają się rozumieć? 
– Dlaczego?
– Bo spędzają z sobą za mało czasu...
— Anna Ficner-Ogonowska - Krok do szczęścia
tak-niewiele
5227 2eb6 500
tak-niewiele
I po co wszystko Tobą pachnie 
Skoro tak dawno jesteś gdzieś 
Mówili mi, że będzie łatwiej 
Minie z czasem... 
— Kortez
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
8154 96dc 500
tak-niewiele
Nigdy nie zmienisz swojego życia, dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromxalchemic xalchemic viapatrzpodnogi patrzpodnogi
tak-niewiele
1979 6e97 500
Reposted fromsarazation sarazation viahormeza hormeza
jest we mnie
kałuża w której
w dzieciństwie
zatonęła mi cała flota papierowych statków
które już nigdy nie zmartwychwstaną.
— Jarosław Borszewicz (via alwaystakecontrol)
tak-niewiele

March 29 2019

tak-niewiele
- Czego brakuje ci do pełni szczęścia? - Takiego wewnętrznego spokoju. Uciszenia myśli, wyłączenia się. Umiejętności nie przejmowania się wszystkim. Odpuszczenia sobie niektórych rzeczy i ludzi. Brakuje mi w życiu takiego stanu, w którym mogłabym usiąść i nie myśleć o niczym, niczym się nie martwić. Przestać zastanawiać się, co, gdzie, jak, na kiedy. Czasami mam wrażenie, że wszystko w moim życiu jest terminowe, że cokolwiek bym nie robiła, dokądkolwiek bym nie poszła, za każdym razem zabieram ze sobą zegar, który tyka gdzieś z tyłu głowy. To strasznie męczące.
https://ask.fm/problematycznie
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via48hrs 48hrs
tak-niewiele
Nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłeś się dla miłości, że zdarłeś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - i trzeba Ci zazdrościć
— Sławomir Mrożek
Reposted fromkrn krn viatobecontinued tobecontinued
tak-niewiele
Mam głębokie przeświadczenie, że akceptacja drugiego człowieka jest szansą porozumienia. Jeśli dasz komuś wolność, to kiedyś powróci. 
— Jacek Braciak
Reposted fromlovvie lovvie viatobecontinued tobecontinued
tak-niewiele
5109 6b92 500
Reposted frombanitka banitka viatobecontinued tobecontinued
tak-niewiele

To po prostu tak się dzieje. Pewnego dnia się budzisz, i okazuje się ,że już jesteś dorosła.

— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viatobecontinued tobecontinued
tak-niewiele
Wiesz czego mi brakuje najbardziej, tej empatii z drugiej strony. Zainteresowania, uczucia że jestem potrzebny.. 
— Wiadomości nigdy nie wysłane
Reposted fromegzystencja egzystencja viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl