Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2019

tak-niewiele
tak-niewiele
7882 c64f 500
Reposted fromhormeza hormeza viatobecontinued tobecontinued

August 04 2019

tak-niewiele
Chciałam Ci powiedzieć tylko że nikt nigdy nie znaczył dla mnie tyle co Ty i dla nikogo nie byłam w stanie tak się poświęcić, na nikim mi tak nie zależało i nie wiem czy na kimkolwiek kiedyś będzie. Spędziłam z Tobą najwspanialsze chwile jakich kiedykolwiek mogłabym doświadczyć. 

Wydaje mi się, że właśnie tak musiałeś właśnie się kiedyś czuć przez jakąś dziewczynę tak jak ja teraz - opuszczony, zapłakany, kompletnie niezrozumiany, pusty w środku, samotny. 

To chyba jest właśnie ta krzywda, którą przekazałeś dalej.
— moje wiadomości nie wysłane - 21:52
Reposted byalevaenerlenomorelieshisbabygirl
tak-niewiele
7379 0619
Reposted fromjouet jouet viagdziejestola gdziejestola
tak-niewiele
7599 bb82
Reposted frombun bun viagdziejestola gdziejestola

August 03 2019

tak-niewiele
Czemu się budzę o czwartej nad ranem
I włosy twoje próbuję ugłaskać
Lecz nigdzie nie ma twoich włosów...
— SDM "Czarny blues o czwartej nad ranem"
Reposted byMezame Mezame
tak-niewiele
1339 d379 500
Reposted fromnyaako nyaako vianieobecnosc nieobecnosc
tak-niewiele
Podobno najgorsze, co można czuć, to obojętność. Jeśli człowiek nie tłumi złości, nie przepełnia go radość, zazdrość, ani pożądanie - jest martwy.
— Iga Karst
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna via48hrs 48hrs

July 30 2019

tak-niewiele

"Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej".

— Agnieszka Jucewicz "Czując. Rozmowy o emocjach"
tak-niewiele

July 26 2019

tak-niewiele
Poczuła, że jest zupełnie sama, że tak naprawdę zawsze była zupełnie sama, że brzegi jej życia nieustannie zaginają się i składają i że nic nie może na to poradzić.
— Lisa Jewell
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDaisy88 Daisy88
tak-niewiele
2873 4948
Reposted fromstylte stylte viaazazel azazel
tak-niewiele
Widujemy się, rozmawiamy - ale żyjemy obok. Tak własnie wygląda rozpad: implozja więzi i związków. Poprawna obojętność, urzędowe relacje. Sympatyczny brak zainteresowania.
— Jarosław Klejnocki
Reposted fromatlantyda atlantyda viatobecontinued tobecontinued
tak-niewiele
7602 bf14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued

July 17 2019

tak-niewiele
Człowiek może Ci powiedzieć miliony pięknych słów, ale kiedy patrzysz na jego zachowanie, dostajesz wszystkie odpowiedzi. 
— znalezione
Reposted fromlovvie lovvie viahavingdreams havingdreams

July 14 2019

tak-niewiele
Umarłem przez ciebie, chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
9399 e768
Reposted fromshitsuri shitsuri viazzuuoo zzuuoo

June 13 2019

tak-niewiele
To jest strasznie trudny i smutny moment, gdy zdajesz sobie sprawę, że coraz częściej z rana myślisz o tym, żeby już było po wszystkim, bo nie masz siły i ochoty wstać, a co wieczór leżysz przerażona wizją kolejnego dnia. Nie wiem, kiedy to się stało, ale chyba znów coś przegrałam z życiem.
— Autor nieznany
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec via48hrs 48hrs

June 01 2019

tak-niewiele
7924 e9f2 500
Reposted fromzmilosci zmilosci viakeeplooking keeplooking
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl