Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2019

tak-niewiele
W miarę czekania przestaje się już czekać.
— Albert Camus
Reposted fromaleander aleander viaDaisy88 Daisy88
tak-niewiele
nie oczekuje wiele, chciałabym być tylko miłością twojego życia
Reposted fromsoymihlk soymihlk viahormeza hormeza
tak-niewiele
Jest coraz ciężej, chociaż w sumie nic się nie dzieje.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaprzeblyski przeblyski
tak-niewiele
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway via48hrs 48hrs
tak-niewiele
Reposted fromsknnylvee sknnylvee viaexistential existential
tak-niewiele
Przychodzi w życiu taki czas, kiedy oddalasz się od dramatów i osób, które je tworzą. Otaczasz się ludźmi, z którymi się śmiejesz. Zapominasz złe rzeczy i koncentrujesz się na tych dobrych. Kochasz ludzi, którzy dobrze Cię traktują. Życie jest krótkie, przeżyj je szczęśliwie. Upadki są częścią życia, a podnoszenie się to w istocie samo życie. Żyć to prezent, zaś być szczęśliwym to Twój wybór.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahormeza hormeza
tak-niewiele
To straszne odkryć, że już nie chcesz życia, które się przed tobą rozciąga.
— Jojo Moyes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
tak-niewiele
9135 68a5 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viahormeza hormeza
tak-niewiele
tak-niewiele
4853 b6a2 500
Reposted from4777727772 4777727772 viahormeza hormeza
tak-niewiele
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
Reposted frompsilocybemermaid psilocybemermaid viahormeza hormeza
tak-niewiele
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahormeza hormeza
tak-niewiele
4717 224d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSilentForest SilentForest
tak-niewiele
Powiedział "Jeśli cię ranię, to odejdź, bo chcę, żebyś była szczęśliwa". Ale nie chciał puścić mojej ręki.
Dlatego zostałam.
Reposted fromsanitas sanitas viahormeza hormeza
tak-niewiele
8988 b873 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahormeza hormeza

November 23 2019

tak-niewiele
Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via48hrs 48hrs
tak-niewiele
2414 80ab 500
tak-niewiele
Tęsknię za czymś, co choć na chwilę zajmie moją głowę. Jestem zmęczona byciem sama ze sobą.
— M. T. Edvardsson
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
tak-niewiele
3737 4462 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

November 17 2019

tak-niewiele
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viaesperer esperer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl